سلام !
سایت تکه برای قرار دادن نتایج مطالعات و تجربیات من در حوزه نرم افزار و الکترونیک راه اندازی شده، سعی میکنم نتایج مفید مطالعات و تجربیاتی رو که در طی انجام پروژه ها بدست آوردم اینجا منعکس کنم.

امیدوارم مفید باشند ! (:

در صورت لزوم از راه های زیرمیتونید با من در تماس باشید :

mailto:Heydarchi@TekeCode.ir

https://t.me/Heydarchi

ارادتمند محمد حسین حیدرچی